Egyesületek

Alapítvány
2014. június 06.

Az Izsák Imre az „Oktatás Jövőjéért Alapítvány

1995-óta támogatja az alapító okiratában meghatározott célrendszer alapján a zalaegerszegi Izsák Imre Általános Iskola (Továbbiakban: Iskola) tevékenységét. Az oktatási feladatokon túl, szerepet vállal a tanulók közművelődési, szabadidős és sport tevékenységének, valamint a tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozó, felzárkóztató programjaiban. Ezen felül lehetőségéhez mérten, a célok eléréséhez tárgyi eszközökhöz nyújt támogatást. A támogatások fő célja, hogy azokat a célokban kiemelt tevékenységeket priorizálja, melyekhez egyéb forrás nem, vagy csekély mértékben áll rendelkezésre, illetve azokon belül speciális támogatandó tevékenység járul. Kiemelt célok közül, mint eredmény meg kell említeni az Általános Iskola sport és játszóudvarának építését, ahhoz történő eszközök vásárlásának támogatását. Az elmúlt évek egyik fontos feladata volt az ép értelmű, mozgásukban korlátozott tanulók fejlesztési eszközeinek ill. a tanulók személyes rehabilitációjának megvalósítása, mely jelentősen növelte a gyerekek esélyegyenlőségét a normál közösségbe. A szabadidős támogatások, melyek főleg a nyári szabadidős, tematikus táborok lebonyolítását segítette elő, a közösségépítés jelentős színtereivé váltak. Itt a legfőbb cél a diákság korosztályuknak, életkoruknak megfelelően kapjanak jártaságot életvitelük fejlődéséhez, a társadalmi integráció zökkenő mentesebb elsajátításához. Az elmúlt 15 évben több mint ezer gyermeknek sikerült ily módon  biztosítani szervezett programot a szünidők folyamán. Ezek a programok nemcsak a táborokon kívül egész évben teret kapnak hétvégi rendezvények, programok formájában. A tehetséggondozás, felzárkóztatás támogatása az arra szociálisan rászorulók támogatásában úgy nyer teret, hogy egyszeri, vagy több alkalommal támogattuk a gyerekek, fiatalok művészeti, felsőoktatási ill. ahhoz kötődő tanulmányát, tanulmányútjait. A felzárkóztatás esetében, az erre szervezett programok lebonyolítóit támogattuk a részvevők arányában.

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.

Elérhetőség:

tel.: 30/2541315
e-mail: imregizsak@gmail.com

Adószám: 8953192-1-20

Fontos időpontok
11
10
Sport- és egészségnapok 2017.
18
09
Szülői értekezletek
31
08
Évnyitó 2017/18
Eseménynaptár
Izsák Imre Himnusz
Közösség