Egyesületek

CSIZ
2017. október 19.

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.

Elérhetőség:
tel.: 0630/9298519
e-mail:kriszti@thermodom.hu

Az egyesület rövid neve: CSIZ Egyesület

Számlaszám: Zalavölgye Takarékszövetkezet: 75500258-11036564

Adószám: 18517185-1-20  

Vezetőség:

 • Takácsné Bondor Krisztina elnök
 • Spilák Beáta alelnök
 • Lucziné Farkas Margit titkár
 • Gál Edina elnökségi tag
 • Kovács Anita elnökségi tag
 • Takács László elnökségi tag
 • Szőke Marianna elnökségi tag

Az egyesület célja, feladatai, tevékenységi köre

1.Az Egyesület célja:

A gyermeknevelés megújulása érdekében, helyi kezdeményezéssel és öntevékeny, aktív közreműködéssel, a szellemi, anyagi társadalmi feltételek megteremtése, működésük megszervezése.

Fentiekre való tekintettel az egyesület célja:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység;
 • tehetséggondozás, felzárkóztatás
 • környezeti nevelés rekreációs habilitációs rehabilitációs tevékenységek
 • egészségmegőrzés,betegség megelőzés,gyógyító,egészségügyi,rehabilitációs tevékenység
 • tudományos tevékenység, kutatás
 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem
 • környezetvédelem
 • közösség építő tevékenység
 • tartalmas szabadidőt eltöltő tevékenységek 
 • hagyomány megőrző tevékenységek
 • művészeti és sport tevékenységek
 • az épített és természetes környezet védelme
 • a nevelési-oktatási intézmény tevékenység körében vállalt aktív részvétel jutalmazása

Az ezekhez a tevékenységekhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése, támogatása

 

2.Az Egyesület feladatai:

Felkutatja a lehetőségeket és a forrásokat a nevelési és oktatási intézmény fejlesztéséhez és a további célok megjelöléséhez. Ismeretterjesztő előadásokat, előadássorozatokat szervez és tart. Nevelési, szakmai bemutatókat, gyakorlati tapasztalatcseréket szervez. Kapcsolatokat tart fenn más, hasonló célú, szabad pedagógiai szervezetekkel és intézményekkel.

 

3.Nyitottság, politikamentesség

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. Az egyesület céljai megvalósításának érdekében nyitott az együttműködésre mindazon bel- és külföldi magánszemélyekkel és civil szervezetekkel, melyek céljait támogatják.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

 

4.Programjaink:

 • Sportnapot szervezünk az óvodásoknak és iskolásoknak (ezt a programot minden évben meg szeretnénk rendezni)
 • Egyesületi bál
 • Karácsonyi vásár
 • Party nap
Fontos időpontok
25
05
Gyermeknap, madarak és fák napja az Arborétumban
23
05
Zeneiskolások bemutatkozó koncertje 2018.
18
05
I. Pünkösdi vigadalom
Eseménynaptár
Izsák Imre Himnusz
Közösség